Onze verhalen

Verkiezingen: ‘Zonder samenwerking hadden we dit niet kunnen maken’

De gemeenteraadsverkiezingen: dat betekent extra drukke dagen voor de lokale journalistiek.

Hoe berichten de ruim 60 journalisten van Versterking Lokale Journalistiek over de gemeenteraadsverkiezingen? NOS Intranet schreef dit artikel:

“Net als in de rest van het land is woningnood een groot thema tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen”, vertelt Jelmer Wijnstra van RTV1. Hij maakte een podcastserie over de verkiezingen in de Veenkoloniën en organiseerde lijsttrekkersdebatten. Deze serie maakte hij aan de hand van onderwerpen die lokaal belangrijk zijn. Je kunt hierbij denken aan wegenonderhoud, groenonderhoud, landbouwtransitie, energietransitie en wonen.

Vergrijzing voorkomen
“De jeugd wil hier blijven wonen en de gemeente wil 500 woningen bouwen om krimp door vergrijzing te voorkomen. Waar deze bouw moet plaatsvinden, is echter nog de vraag. Jonge kandidaten in de regio willen zich over dit soort vraagstukken buigen.” Volgens Jelmer is dit een moment waarop de lokale journalistiek heel belangrijk is. Journalisten die lokaal werken, komen op plekken waar landelijke verslaggevers niet snel komen en weten zo door te dringen tot en te berichten over de haarvaten van de samenleving.

Jonge kandidaten in de regio willen zich over dit soort vraagstukken buigen.

Jelmer Wijnstra - verslaggever RTV1

Twintig wijken en dorpen
Ilona de Vries van Omroep LEO Middelsé maakte samen met collega Lennard Jan Geerts een videoserie waarbij ze twintig wijken en dorpen in Leeuwarden langs gingen om te inventariseren wat daar de belangrijkste thema’s zijn. Zo is er bijvoorbeeld in de armere wijk Bilgaard een project gestart waarbij mensen zonder werk aan vrijwilligerswerk worden geholpen om zo uiteindelijk te (her)integreren op de arbeidsmarkt. De gesprekken met bewoners die Ilona en Lennard voor de serie voerden, vormen de basis voor de debatten tussen lokale kandidaten.

Sluiting basisschool dreigt
Ook Gijs Groeneveld van TwenteFM is zeer lokaal te werk gegaan. Hij maakte een serie waarbij hij lijsttrekkers op een voor hen belangrijke plek interviewde. Hij merkt ook dat woningbouw een groot thema is. “In mijn verslaggevingsgebied wonen ouderen in grote woningen, maar ze willen kleiner wonen. Dit kan echter niet omdat er geen woningen beschikbaar zijn. De dorpen willen graag voor de leefbaarheid de jongeren in het dorp houden. De basisschool moest al bijna sluiten, omdat er te weinig kinderen waren.”

Wij staan dicht bij de mensen en hebben de gelegenheid om de kleinere onderwerpen uit te lichten. Ik vind het mooi dat wij hier ruimte voor kregen.

Stephanie Roggekamp - verslaggever RTV Dordrecht

Kleine onderwerpen uitlichten
Stephanie Roggekamp van RTV Dordrecht maakte een serie van gesprekken met sleutelfiguren uit elf verschillende wijken in Dordrecht om te ontdekken wat er onder inwoners speelt. Je kunt hierbij denken aan kappers die al erg lang op een vaste plek zitten of aan medewerkers van buurtcentra. Zij sluit zich aan bij Jelmer van RTV1 in de Veenkoloniën. “Zonder de samenwerking met de NOS hadden deze items nooit gemaakt kunnen worden. Wij staan dicht bij de mensen en hebben de gelegenheid om de kleinere onderwerpen uit te lichten. Ik vind het mooi dat wij hier ruimte voor kregen.”

Liveblog NOS.nl
Naast deze speciale producties leveren de 60 journalisten ook bijdrages aan voor het verkiezingsliveblog op NOS.nl. Zo heeft de NOS er ruim 60 paar oren en ogen bij in het land.

In ons dossier gemeenteraadsverkiezingen zie je wat onze lokale journalisten allemaal maken.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email