Onze verhalen

Samenwerken met de buren: de verschillen geven een completer beeld

Van AED’s, startersleningen tot de thuiszorg.  Omroepen in en rond Rotterdam maken op bepaalde thema’s samen verhalen. Daar wordt niet alleen het publiek wijzer van.

Het is niet heel gebruikelijk in de journalistiek, verschillende omroepen die samenwerken om gezamenlijk verhalen te maken. Het is een vorm van verrijking  zoals dat beoogd is in het project Versterking Lokale Journalistiek. Regionale omroep Rijnmond en de lokale omroepen RTV Dordrecht, Open Rotterdam, RTV Lansingerland en Schie hebben de eerste successen geboekt. Hoofdredacteur van Rijnmond: ”We willen aan onze mensen laten zien wat de lokale omroepen maken.”

We kunnen een beeld vormen van onze regio.

Lauren Verbrugh - verslaggever OPEN Rotterdam

Gezamenlijke brainstorm
Elke dinsdag komen de journalisten van de verschillende omroepen bij elkaar over de vloer. De vergadering is steeds op een andere redactie, “Dan leer je elkaar beter kennen, héél leuk,” vertelt verslaggever Lauren Verbrugh van OPEN Rotterdam. Tijdens het overleg worden de ideeën uitgewisseld: ”Eerst vertelt iedereen waar die mee bezig is, vervolgens stellen we ons de vraag of we daar met z’n allen wat mee kunnen doen? Ook kijken we naar wat er op dit moment speelt in de samenleving.” Met de ideeën gaan de journalisten vervolgens aan de slag om dit lokaal uit te zoeken.

Een van de eerste vruchten van de samenwerking zijn de verhalen over de AED’s, uitgezocht door zowel OPEN Rotterdam als RTV Dordrecht, later volgt ook een gezamenlijk verhaal over  startersleningen in Rotterdam en Dordrecht.

Van lokaal naar regionaal
De verhalen verschijnen dan nog niet bij Rijnmond, hoofdredacteur Alex Beishuizen legt uit waarom: “Onze verslaggevers zijn bezig met grote verhalen. Dat was in het begin een probleem. Lokale omroepen zitten op kleinere thema’s. We doen daar niet snel iets mee, tenzij het past in grotere thema’s.” Dankzij de inhoudelijke samenwerking lukt het nu wel om grotere thema’s aan te boren, vertelt Beishuizen. “Je koppelt lokale verhalen aan elkaar, wij maken het tot één overkoepelend verhaal.” Eerder werd er ook al samen gewerkt maar nu is het anders: “Uitwisseling en samenwerking op basis van content: dat deden we in het verleden niet.” Inmiddels heeft een gezamenlijk verhaal over code zwart in de thuiszorg tot één gezamenlijk verhaal geleid bij Rijnmond. De lokale omroepen RTV DordrechtRTV Lansingerland en OPEN Rotterdam maakten ieder hun lokale verhaal.  “Dit is zoals we het vaker willen doen, ieder zijn lokale uitwerking en Rijnmond maakt dat tot één geheel

Soms speelt er juist iets in een andere gemeente of regio waar je zelf nog nooit over hebt nagedacht.

Robin Nanninga - verslaggever RTV Dordrecht

Frisse wind
Voor Robin Nanninga, verslaggever van RTV Dordrecht is de samenwerking leerzaam en inspirerend: “We komen met elkaar tot nieuwe inzichten, ideeën en invalshoeken. Het is altijd goed om met mensen te sparren.  Dat is uiteindelijk ook beter voor de output en de content.” Maar er komen ook onderwerpen op tafel komen die niet over Dordrecht gaan: “Soms speelt er juist iets in een andere gemeente of regio waar je zelf nog nooit over hebt nagedacht. Dat kan juist voor een frisse wind zorgen. Die verschillen maken het interessant.”  Als voorbeeld noemt ze de bezuinigingen op de scouting in de gemeente Schiedam: “Dat heeft er toe geleid dat we ook naar onze scoutingclubs zijn gaan kijken.”

Als er ergens in een gemeente een bepaalde regeling is, dan kun je dat uitleggen en waarom dat ergens anders niet is.

Alex Beishuizen - hoofdredacteur Rijnmond

Context
Ook voor het publiek heeft de samenwerking meerwaarde, daar zijn de betrokken journalisten het roerend over eens. Hoofdredacteur Beishuizen: “Een derde van ons publiek woont in Rotterdam,  maar twee derde niet!  Als er ergens in een gemeente een bepaalde regeling is, dan kun je dat uitleggen en waarom dat ergens anders niet is. Het is dan lokaal overstijgend en dan kunnen ze ook de verhalen uit de ander gemeenten zien.”  Nanninga van RTV Dordrecht: “We kunnen de dingen in een grotere context plaatsen.”  Zo wordt de informatie completer. “We kunnen een beeld vormen van onze regio,” vult Verbrugh aan. Ze noemt een voorbeeld: “We zijn bezig met een verhaal over ondermijning, als er in Rotterdam een actie is dan heeft die effect op de rest van de regio.”

Laten zien
De hoofdredacteur van Rijnmond wil richting de verkiezingen verder gaan in de samenwerking. ”Als we een verslaggever verhaal laten maken in grotere regio dan zijn de losse verhalen ook uitstekend bruikbaar voor de lokale omroepen.” Zijn website wil hij gaan aanpassen voor de lokale omroepen: “We zijn nu een aantal goede stappen aan het zetten.  We moeten een plek creëren voor lokaal nieuws. We willen aan onze mensen laten zien wat de lokale omroepen maken.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email